Media (fotografie, animatie, website ontwerpen, game-design), kunst & technologie, maakonderwijs, OOL, STEAM-onderwijs | Aansluiting bij zaakvakken.