VERPAKKING

VERSIE 2.0

Veel van de producten die jij koopt of dagelijks gebruikt, worden verpakt.

Welke verpakkingen heb jij de laatste paar dagen gebruikt?

Wat was de functie van die verpakkingen?

Noem drie functies?