top of page

Kijk goed.

Wat zie je?

Wie bedenkt zoiets?

Hoe beweegt het?

Hoe is het gemaakt?

Teken eerst zelf een fantasiemasjien!

bottom of page