top of page

Kunstenaar en uitvinder

Leonardo DaVinci was kunstenaar en uitvinder. Hij heeft heel veel fantastische machines bedacht. Zoals de vliegmachine. Bekijk eerst het filmpje en maak daarna de tekenopdracht op het doe-blad.

  1. Neem het doe-blad met de hand er op.

  2. Bedenk en teken een machine die de vingers laat bewegen. Gebruik je fantasie.

Het hoeft niet echt te kunnen werken!

bottom of page