F

a

n

t

a

s

i

e

Wie bedenkt zoiets?  Kunstenaars en uitvinders zoals Panamarenko gebruiken heel veel fantasie.

Fantasie is ook een kracht. Dat noemen we verbeeldingskracht. Je iets kunnen voorstellen wat nog niet bestaat: dat is pas kracht!