cv

OPLEIDING

1983-1988

Grafisch Lyceum Amsterdam

(grafisch ontwerp, commerciële kunst en beeldvorming - diploma mbo) 

 

1993-1998

De Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten te Den Haag (KABK) 

(bachelor fotografische vormgeving - diploma hbo)

 

2011-2014

Cultuurdocent primair onderwijs - Plein C (getuigschrift)

Projectdocent kunstactiviteiten primair onderwijs - Plein C (getuigschrift)

 

2013 (juli)

Training Giovanni Piazza/ Reggio Children (Reggio Emilia-onderwijs)

 

2016

Film Heritage (UvA)

 

WERKERVARING 

 

Afdelingshoofd onderwijs (parttime)

Cultuurhuis Wherelant, Purmerend (januari 2018 - heden)

• Projectleider (visie/planning/begroting/verantwoording) CmK, aansturen van vakdocenten, verbinder van schooldirectie, cultuuraanbieders, onderwijsbesturen en gemeente.

Educatief ontwikkelaar FIX maakonderwijs (zzp)

Centrum voor de Kunsten Beverwijk (augustus 2019 - heden)

• Ontwikkelen modules basisonderwijs 

 

Kerndocent media- en techniekkunst (parttime)

FluXus centrum voor de kunsten, Zaandam (februari 2012 - februari 2018)

• Ontwikkelen en implementeren van (langlopende) leerlijnen op het gebied van techniek, kunst en media

 (subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, tot 2016).

• Ontwikkelen en uitvoeren van workshops en lessen leerlingen po en vo in fotografie, media, kunst en techniek (in- en naschools). Opzetten en uitvoeren lesprogramma talentenklassen.

• Contact, overleg en planning met schooldirectie en directie schoolorganisatie. Tevens aansturen van collega-vakdocenten en begeleiden van icc-ers op de scholen.

• Workshops creatieve ontwikkeling en inspiratielezingen leerkrachten en directie.

• Ontwikkelen mediaworkshops voor Cultuurmenu Zaanstad en training van uitvoerende vakdocenten.

 

Zelfstandig ontwerper, educatief ontwikkelaar, kunstenaar

Eigen bedrijf/ zzp’er Hemelsteen (1998 - heden)

 

OntdekApp 1 en 2 techniek en kunst (opdrachtgever: onderwijsstichtingen Agora, ZaanPrimair en FluXus)

• Applicaties over fundamentele principes van de kunst, wetenschap en techniek. Het is nieuwe manier om kinderen eigen kennis te laten construeren, waarbij tempo, interesses, verbreding en verdieping zélf kunnen worden bepaald.

• Kernwoorden: zelfregulatie, creatieve ontwikkeling, metacognitieve vaardigheden.

OntdekApp 3 media en kunst  Applicatie over perceptie en van kunst en beeld in het algemeen.

 

Initiator Lichtatelier WOW?! (2014 en 2015)

• Interactief kunst-, media- en techniekatelier waar bezoekers (kinderen, tieners, volwassenen) vrij kunnen experimenteren, hypothese kunnen vormen en testen en filosoferen met medebezoekers. 

Licht, kleur, vorm, fotografie en media zijn de uitgangspunten. Vrij toegankelijk en in schoolverband.

Atelier 2015 was aangepast zodat de kinderen uit het vluchtelingenkamp ‘Het Veldpark’ konden meedoen; de mogelijkheden van het atelier werden d.m.v. een kunstperformance duidelijk gemaakt.

Uitvoering samen met Joanne Zegers en Caroline de Roy.

 

Cultuurdocent Leerlijn Erfgoed Velsen (2014 - heden)

• Concept en uitvoering educatief programma voor groepen 7 van scholen uit de gemeente Velsen. 

Lesverbinding tussen augmented reality erfgoed en kunst.

 

Kunstenaar Villa Zebra (2002-2009)

• Deelname aan exposities voor het kindermuseum Villa Zebra Rotterdam. Kunstwerken werden in opdracht gemaakt van het museum.

 

Voorgedragen en aangenomen als artisiek-inhoudelijk directeur Museum ‘Atelier van Licht’ Eindhoven (2015)

Initiatief van ondermeer pedagoge Annemieke Huisingh (Toeval Gezocht) en hoogleraar ontwikkelingspsychologie Paul van Geert (Rijksuniversiteit Groningen). Het museum is helaas niet doorgegaan. 

 

Kunstenaar/begeleider bij ‘Atelier van Licht’

Project van Stedelijk Museum Amsterdam en stichting Toeval Gezocht (12-2012 - 01-2013)

• Verantwoordelijk voor opzet fotografische verslaglegging.

• Ontvangst en begeleiding kinderen en volwassenen in het atelier.

 

Coördinator media en kunst Zomerschool 

Zaanse Zomerschool (zomer 2012, 2013, 2015)

• Verantwoordelijk voor educatief middagprogramma, aansturen mediadocenten, groepsleerkrachten en vrijwilligers. Planning, financiële afwikkeling en overleg/evaluatie met directie. Deze zomerschool is speciaal bedoeld voor kinderen met een leerachterstand uit achterstandswijken in Zaanstad (Poelenburg).

 

Kunstenaar/ontwerper

Ishan Khosla Design, New Delhi, India (januari 2010, januari 2012)

• Initiator kunstproject met kinderen van de Vasant Vihar Primary School New Delhi. (Opdracht: British Council). 

 

Art director/creatief directeur

LassooyDesign BNO, Wormerveer (1999 - augustus 2012)

• Art direction en conceptueel ontwerper.

• Aansturen van/verantwoordelijk voor een creatief team van ontwerpers, dtp-ers (6 personen).

• Verantwoordelijk voor planning, offertes, contact met klanten en derden.  

 

Grafisch ontwerper/verpakkingsontwerper, projectbegeleider

VanderburgDesign BNO, Zoetemeer (1991 - 1999)

• Ontwerper en projectbegeleider.

 

OVERIG 

Winnaar Cultuurschool Noord-Holland 2014

De door mij opgezette leerlijn Kunst & Techniek droeg daar aan bij.

 

Winnaar Cultuurprijs Gemeente Zaanstad 2008

Samen met Joanne Zegers. Prijs uitgereikt ondermeer voor community-project 1 liter Zaanwater.

 

Bestuurslid

Tengel, onafhankelijk platform Zaanse kunstenaars (1999-2006)